مرغابی شیرجه رو به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • جانورشناسی grebe, merganser
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مرغابی شیرجه رو

پیشنهاد و بهبود معانی