مرغ مینا به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
 • جانورشناسی myna, mynah
  • - یک جفت مرغ مینا را دیدم که روی شاخه‌های درخت نشسته بودند.

  • - I saw a pair of mynahs perched on the tree branch.
  • - پرهای رنگارنگ مرغ مینا

  • - the mynah's colorful feathers
  • - توانایی مرغ مینا در تقلید گفتار انسان

  • - the myna's ability to mimic human speech
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مرغ مینا

پیشنهاد و بهبود معانی