مرکز گرای به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • فیزیک centripetal
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مرکز گرای

پیشنهاد و بهبود معانی