مستهلک به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • نابودشده
 • فونتیک فارسی

  mostahlak
 • صفت
  amortized, eliminated, paid (off), obviated
  • - این وام ده ساله مستهلک خواهد شد.

  • - This loan will be paid off in ten years.
  • - مستهلک کردن

  • - to amortize, to pay off
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد مستهلک

لغات نزدیک مستهلک

پیشنهاد و بهبود معانی