مسیر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • جهت، راه
 • فونتیک فارسی

  masir
 • اسم
  path, track, line, circuit, route, course, direction, beat, run, drift, flight, trajectory, vector, heading, lane
  • - مسیر مسابقه‌ی دوچرخه‌سواری

  • - the course of the bicycle race
  • - مسیر رودخانه

  • - a river's course
  • - مسیر سپاه اسکندر را روی این نقشه کشیده‌ام

  • - I have traced the course of Alexander's army on this map
  • - یکی از رستوران‌هایی که در مسیر ما واقع شده بود

  • - one of the restaurants that was located on our path
  • - در مسیر اهواز - تهران

  • - on the Ahwaz-Tehran road
  • - مسیر انحرافی

  • - detour, side track
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد مسیر

لغات نزدیک مسیر

پیشنهاد و بهبود معانی