مصدر گسسته به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • دستور زبان split infinitive
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مصدر گسسته

پیشنهاد و بهبود معانی