معافیت موقت گرفتن از خدمت به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • نظام
  • defer
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک معافیت موقت گرفتن از خدمت

پیشنهاد و بهبود معانی