معده به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • گواره
 • فونتیک فارسی

  me'de
 • اسم
  کالبدشناسی stomach, abdomen, belly, paunch, gut, tummy
  • - کار گوارشی معده

  • - the digestive function of the stomach
  • - زخم معده می‌تواند دیواره‌ی معده را سوراخ کند.

  • - a stomach ulcer can perforate the stomach wall.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد معده

لغات نزدیک معده

پیشنهاد و بهبود معانی