مغازه دار به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • دکاندار
 • فونتیک فارسی

  maghaazedaar
 • اسم
  merchant, shopkeeper
  • - مغازه‌دار با لبخندی گرم به همه‌ی مشتریان سلام می‌کرد.

  • - The shopkeeper greeted each customer with a warm smile.
  • - مغازه‌دار بهترین محصول را طبق نیازهای مشتری پیشنهاد داد.

  • - The shopkeeper recommended the best product based on the customer's needs.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد مغازه دار

پیشنهاد و بهبود معانی