مقررات حاکم بر زمین بازی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • بیس بال
  • ground rule
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مقررات حاکم بر زمین بازی

پیشنهاد و بهبود معانی