منسوب بلافصل به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • حقوق next of kin
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک منسوب بلافصل

پیشنهاد و بهبود معانی