منفعت طلب به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه pusher
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک منفعت طلب

پیشنهاد و بهبود معانی