منوط به شرایط زیاد به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه iffy
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک منوط به شرایط زیاد

پیشنهاد و بهبود معانی