مهره دار به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • جانورشناسی vertebrate
  • کالبدشناسی vertebral
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مهره دار

پیشنهاد و بهبود معانی