مهره را حرکت دادن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • شطرنج
  • move
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مهره را حرکت دادن

پیشنهاد و بهبود معانی