موجب شکست کسی شدن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه sink
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک موجب شکست کسی شدن

پیشنهاد و بهبود معانی