مورد بازرسی قرار دادن شاهد به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • حقوق reexamine
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مورد بازرسی قرار دادن شاهد

پیشنهاد و بهبود معانی