موعود به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • وعده‌داده‌شده، نویدداده‌شده
 • فونتیک فارسی

  mõ'ood
 • صفت
  promised, appointed day or time, longed for, predestined, given, agreed
  • - در محل موعود دور هم گرد آمدیم.

  • - We gathered at the appointed place.
  • - ارض موعود

  • - the Promised Land
  • - جایزه‌ی موعود برای اتمام پروژه هیچ‌وقت داده نشد.

  • - The promised reward for completing the project was never given.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد موعود

پیشنهاد و بهبود معانی