موفق حتمی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه sure-fire
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک موفق حتمی

پیشنهاد و بهبود معانی