مچ پا به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • بخشی از پا که بین کف و ساق آن قرار دارد
 • فونتیک فارسی

  moche paa
 • اسم
  کالبدشناسی ankle, tarsus
  • - مچ پایش در بازی بسکتبال پیچ خورد.

  • - She twisted her ankle while playing basketball.
  • - جوراب بلندی پوشید تا مچ پای متورم‌اش را بپوشاند.

  • - He wore high socks to cover his swollen ankle.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مچ پا

پیشنهاد و بهبود معانی