میان ستاره به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • نجوم interstellar
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک میان ستاره

پیشنهاد و بهبود معانی