میخانه ارزان به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه joint
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک میخانه ارزان

پیشنهاد و بهبود معانی