میخکش بزرگ به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • نجاری و مکانیک
  • crowbar
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک میخکش بزرگ

پیشنهاد و بهبود معانی