پاناما به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:

پایتخت:‌ Panama City

ملیت: Panamanian

مخفف: PA

معادل انگلیسی لغت:
  • اسم خاص
    کشور Panama
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پاناما

پیشنهاد و بهبود معانی