پاکوب کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فوتبال و غیره
  • kick
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پاکوب کردن

پیشنهاد و بهبود معانی