پایگاه هوایی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • ارتش
  • air base
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پایگاه هوایی

پیشنهاد و بهبود معانی