پای قوسی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • پزشکی bowleg
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پای قوسی

پیشنهاد و بهبود معانی