پخش هنجاری به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • آمار
  • normal distribution
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پخش هنجاری

پیشنهاد و بهبود معانی