پراز به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • دایره
  • diameter
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پراز

پیشنهاد و بهبود معانی