پراکسید هیدروژن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • شیمی hydrogen peroxide
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پراکسید هیدروژن

پیشنهاد و بهبود معانی