پراکندنی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • اندیشه و غیره
  • communicable
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

پیشنهاد و بهبود معانی