پراگیری کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • ارتش
  • infiltrate
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پراگیری کردن

پیشنهاد و بهبود معانی