پرداختن به کاری با عزم راسخ به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه wade
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پرداختن به کاری با عزم راسخ

پیشنهاد و بهبود معانی