پردازش کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • طبق فرایند خاصی
  • process
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پردازش کردن

پیشنهاد و بهبود معانی