پرس سینه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • وزنه برداری
  • bench press
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پرس سینه

پیشنهاد و بهبود معانی