پرشیوه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • زبان و سبک نگارش و سخن
  • formal
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پرشیوه

پیشنهاد و بهبود معانی