پرواز کور به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • هوانوردی
  • dead reckoning
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پرواز کور

پیشنهاد و بهبود معانی