پروژسترون به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • هورمون
  • progesterone
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پروژسترون

پیشنهاد و بهبود معانی