پرکار و معمولی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • هنرمند یا پیشه ور و غیره
  • journeyman
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پرکار و معمولی

پیشنهاد و بهبود معانی