پرکردگی قالبی دندان به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • دندان پزشکی
  • inlay
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پرکردگی قالبی دندان

پیشنهاد و بهبود معانی