پر اکتان به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • بنزین
  • high-octane
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پر اکتان

پیشنهاد و بهبود معانی