پر تزیین و تصنع به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • هنر florid
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پر تزیین و تصنع

پیشنهاد و بهبود معانی