پر جنب و جوش بودن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه hum
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پر جنب و جوش بودن

پیشنهاد و بهبود معانی