پسگفتار به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • conclusion
  • epilog
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پسگفتار

پیشنهاد و بهبود معانی