پس زدن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • to draw back, to flow back, to displace
  • kick
  • recoil
  • backfire
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

پیشنهاد و بهبود معانی