پس گاز به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • معدن شناسی
  • afterdamp
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پس گاز

پیشنهاد و بهبود معانی