پس گرفتن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • to take back, to retake, to retract, to buy back
  • recant
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پس گرفتن

پیشنهاد و بهبود معانی