پلیس مامور مبارزه با مواد مخدر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه nark
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پلیس مامور مبارزه با مواد مخدر

پیشنهاد و بهبود معانی