پنده به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • کالبدشناسی cusp
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پنده

پیشنهاد و بهبود معانی