پنکه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • بادبزن برقی
 • فونتیک فارسی

  panke
 • اسم
  fan
  • - این پنکه هوا را در تمام آپارتمان به جریان می‌اندازد.

  • - This fan circulates the air throughout the apartment.
  • - صدای ور‌ور پنکه را در اتاق مجاور می‌شنیدم.

  • - I could hear the burr of the fan in the next room.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پنکه

پیشنهاد و بهبود معانی